Wiele dróg – Jeden cel. Ku Niepodległej

W ramach projektu powstała wystawa plenerowa składająca się z szesnastu plansz ekspozycyjnych opisujących drogę ku niepodległości czternastu powiatów województwa podlaskiego, opatrzonych tekstami popularnonaukowymi, wyborem fotografii i reprodukcji dokumentów historycznych. Stworzenie scenariusza wystawy poprzedziły kwerendy materiałów archiwalnych i ikonograficznych w polskich zbiorach archiwalnych i muzealnych. Wystawa prezentowana była w czternastu miejscowościach powiatowych województwa (sierpień-listopad 2021 r.). W każdej z miejscowości otwarciu towarzyszył wernisaż z prelekcją przygotowaną przez historyków z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W czasie eksponowania wystawy w kolejnych miejscowościach jej widzowie mogli wziąć udział w konkursie wiedzy z nagrodami (14 edycji).

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Wojewody Podlaskiego „Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej” we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Projekt został sfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022.