Colloquia Braniciana

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum realizuje nowy cykl wydarzeń pod nazwą Colloquia Braniciana. Celem tych spotkań jest popularyzowanie dokonań rodu Branickich herbu Gryf na Podlasiu oraz dziejów i kultury osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Colloquia rozpisane zostały na pięć sesji wykładowo-eventowych, poświęconych dziedzinom sztuki obecnym na hetmańskim dworze w Białymstoku: literaturze, wojsku, modzie, kuchni i muzyce. Każde spotkanie składało się z przystępnego wykładu oraz rekonstrukcji historycznej, dzięki czemu połączono tradycyjną formę naukowej analizy omawianych zagadnień z atrakcyjnymi formami opartymi o obraz, dźwięk i smak.

Pierwsze spotkanie pod hasłem LITERATURA odbyło się 27 maja 2022 roku w Ratuszu. Wykład wygłosił znany historyk literatury, krytyk, eseista, tłumacz, poeta Pan Waldemar Franciszek Smaszcz  pt. „100 lat z kulturalnych dziejów miasta”. Wykład przeplatany był czytanymi utworami z epoki przez aktorów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. 18 czerwca 2022 roku odbyło się drugie spotkanie poświęcone tematowi wojska. Odbyło się ono w plenerze, w pięknej przestrzeni choroskiego parku. Wykład wygłosił historyk, prof. Uniwersytetu Humanistycznego-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Maciej Trąbski pt. „Na straży dóbr magnackich i bezpieczeństwa publicznego – prywatne siły zbrojne na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w połowie XVIII wieku”. Prelekcji towarzyszyła musztra żołnierska, prezentacja strojów i uzbrojenia XVIII-wiecznego żołnierza oraz oddanie kilku salw  przez  grupę rekonstrukcyjną Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Regiment Pieszy Koronny Królewicza. Trzecie spotkanie z cyklu Colloquia Braniciana poświęcone było modzie w XVIII wieku. Opowiedziała o niej dr Anna Straszewska z Instytutu Sztuki PAN w wykładzie pt. „Kornety i harcapy – wpływy mody francuskiej i niemieckiej w Polsce w XVIII wieku”. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć barwne stroje, fryzury oraz dworskie obyczaje z epoki w wykonaniu Towarzystwa Stanisławowskiego, a także wziąć udział w grach i zabawach sprzed kilku wieków. Kolejne Colloquia Braniciana, tym razem dotyczące kuchni staropolskiej, odbyło się 23 września. Spotkanie rozpoczęło się interesującym wykładem pt. „Wszystko smakiem poznasz – kuchnia polska w czasach Jana Klemensa Branickiego”, wygłoszonym przez dr hab. Jarosława Dumanowskiego. Towarzyszyszył mu pokaz kulinarny w wykonaniu Tomasza Weltera – trenera reprezentacji polski kucharzy wojskowych na Culinary World Cup Luksemburg 2018 oraz zdobywcy brązowego medalu na Olimpiadzie Kulinarnej Erfurt 2012. Piąte, spotkanie poświęcone było XVIII-wiecznej muzyce. Odbyło się ono w piątek 7 października 2022 roku. Podczas spotkania prelekcję pt. „Muzyczne rozrywki dworu hetmana Branickiego” wygłosiła dr hab. Irena Bieńkowska. Wspólnie wysłuchaliśmy wspaniałego występu kwartetu smyczkowego ,,Gryf”, który przeniósł uczestników do  drugiej połowy XVIII wieku.

Całkowita kwota dotacji: 40 000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa i Narodowego