Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

W ramach projektu Muzeum Podlaskie w Białymstoku prowadziło akcję poszukiwania pamiątek związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszką oraz czasami mu współczesnymi do Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach w gm. Suchowola (w organizacji). Tam  14 września 1947 roku urodził się późniejszy kapłan. Celem projektu jest koordynacja prac merytorycznych nowopowstającej placówki: gromadzenie ikonografii (wraz z opłatami licencyjnymi), pamiątek oraz relacji świadków życia i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki, dotyczących szczególnie terenów ziemi dzieciństwa i młodości oraz kręgu rodzinnego, a także dzieła duchowego, które pozostawił. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji PRL to jeden z najwybitniejszych obywateli powojennej Polski, wpisany w panteon polskich bohaterów. Podczas realizacji zadania prowadzono kwerendę archiwalną i literaturoznawczą  dotyczącą życia i działalności bł. ks. J. Popiełuszki.  Pozyskano materiały do wystawy stałej, będące zalążkiem kolekcji Muzeum (m.in.: zbiór fotografii rodzinnych ks. Jerzego Popiełuszki (z lat 1970–1984); fotografie z mszy św. za ojczyznę w kościele św. S. Kostki na Żoliborzu (z l. 1983–1984) oraz uroczystości upamiętniających ks. J. Popiełuszkę, wraz z beatyfikacją, autorstwa Jerzego Szóstki; zdjęcia z pogrzebu ks. J. Popiełuszki (3 XI 1984); zdjęcia z wyprowadzenia trumny z Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie wykonana była sekcja zwłok (2 XI 1984) autorstwa Artura Radeckiego; zdjęcia z mszy św. W Suchowoli po pogrzebie ks. J. Popiełuszki (XI 1984) autorstwa Artura Radeckiego; zdjęcia z pogrzebu ks. Stanisława Suchowolca w Dojlidach (3 II 1989); zdjęcia oględzin ciała ks. J. Popiełuszki po wydobyciu z zbiornika tamy pod Włocławkiem (materiały śledztwa z Torunia); zdjęcia wizji lokalnej  z udziałem zabójców oraz kierowcy ks. Jerzego Popiełuszki – Waldemara Chrostowskiego (materiały śledztwa z Bydgoszczy); materiały ze Szkoły Podstawowej i LO w Suchowoli dotyczące ks. J. Popiełuszki; materiały prasy podziemnej drugiego obiegu, zawierające treści związane z osobą ks. Jerzego Popiełuszki z l. 80 i 90. XX wieku oraz szereg publikacji książkowych). Przygotowano ulotkę informującą o poszukiwaniu materiałów do powstającego Muzeum z apelem o przekazywanie materiałów.

W ramach zrealizowanego projektu zakupiono laptop, kamerę do notacji (przeprowadzono nagrania m.in. z rodziną kapłana), system wystawienniczy do prezentacji zewnętrznych wystaw plenerowych oraz stelaż i baner, prezentujące wizualizację bryły budynku projektu Muzeum przygotowany przez Pracownię Architektoniczną Nizio Design International. Muzeum powstanie w Okopach w gm. Suchowola na działce przekazanej Muzeum Podlaskiemu aktem darowizny przez Fundację im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”.

Wyniki prac zrealizowanych w projekcie zostaną przedstawione w nowoczesnej placówce edukacyjnej, jaką będzie stała wystawa w Muzeum. Zebrany materiał wystawienniczy upowszechniony będzie także  poprzez środki audiowizualne. Zwieńczeniem projektu jest zrealizowana wystawa plenerowa „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego Muzeum w Okopach” (wernisaż odbył się 4 listopada 2022 o godz. 12.00 na dziedzińcu przed białostockim Ratuszem) oraz towarzyszący jej katalog. W ramach inauguracji Muzeum oraz obchodów 75. rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki, 10 września 2022 roku w miejscowości Okopy odbył się wyjątkowy koncert „Psalmy z Podlasia” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej, solistów i Wrocławskiego Chóru Akademickiego pod dyrekcją Piotra Rubika.

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęto prace nad  dokumentacją artefaktów związanych z miejscami życia i działalności ks. Popiełuszki, które  będą wykorzystane i udostępnione zwiedzającym w nowym oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach.

Całkowity kwota dotacji: 266 500 zł.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego