Jan Klemens Branicki – 333. rocznica urodzin hetmana

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Podlaskie w Białymstoku zrealizowało projekt „Jan Klemens Branicki – 333. rocznica urodzin Hetmana”.

W 2022 roku przypadała 333. rocznica urodzin Jana Klemensa Branickiego. Muzeum Podlaskie postanowiło uczcić to niezwykłe wydarzenie, wyprawiając urodziny wielkiemu hetmanowi. Przygotowano i przedstawiono spektakl teatralny „Hetmański Bal”, traktujący o życiu jednego z największych polskich magnatów XVIII wieku. Sztuka teatralna przyjęła formę teatru ulicznego i była działaniem kolektywnym grupy teatralnej „Spider Demon Massacre”. Barokowe stroje, piękna scenografia i muzyka dodały splendoru całej imprezie.

Premiera sztuki ,,Hetmański Bal” odbyła się w 17 czerwca 2022 roku, zgodnie z planem na Rynku Kościuszki w Białymstoku, przed budynkiem siedziby głównej Muzeum Podlaskiego. Spektakl teatralny był opowiadaniem nie tylko o hetmanie Janie Klemensie Branickim, ale także o jego żonie – Izabeli i całym dworze oraz o Pałacu, który stoi do dziś i jest niezwykle istotnym dziedzictwem miasta. Przedstawienie uświadomiło i skierowało uwagę odbiorców, nie tylko na poszczególne wydarzenia z życia Jana Klemensa Branickiego, ale przede wszystkim na obudzenie w mieszkańcach Białegostoku zainteresowania historią miasta i losami ludzi, którzy mieli wpływ na jego dzisiejszy kształt.
Kolejne spektakle odbyły się w lipcu i sierpniu, przyciągając wielu odbiorców. Przed nami ostatnia sztuka teatralna, która odbędzie się we wrześniu w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa.

W ramach projektu „Jan Klemens Branicki – 333. rocznica urodzin Hetmana” powstało również wydawnictwo komiks pt: ,,Historyjki z życia sarmackiej rodzinki” skierowany do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Wydawnictwo to poprzez grafikę przedstawia 3 krótkie historie z życia Hetmana Klemensa Branickiego, które nawiązują do barokowego ogrodu, pałacu i teatru. Za pomocą sekwencyjnie ułożonych, nieruchomych obrazów i tekstu umieszczonego w chmurkach, odbiorcy przeniosą się do czasów panowania jednego z największych polskich magnatów i jego rodziny. Tradycyjny szlachecki strój oraz zachowanie, przejawiające sarmackie cnoty, to cechy które posłużyły do stworzenia postaci głównych komiksu. Na podstawie książki powstał również krótki film animowany przedstawiający jedną z części komiksu, która przedstawia piękny hetmański ogród.

Całkowita kwota dotacji: 40.000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa i Narodowego