Kształt piękna

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Podlaskie w Białymstoku zrealizowało wystawę pt. „Kształt piękna” poświęconą twórczości Stanisława Wysockiego.

Stanisław Wysocki zaliczany jest do najważniejszych czynnych twórczo współczesnych polskich artystów rzeźbiarzy. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1978–1980) oraz  Hochschule der Kunste w Berlinie (1981–1986). Równolegle ze studiami w Niemczech odbywał praktykę w odlewni rzeźb Hermann Noak Bildgiesserei w Berlinie zaliczanej do najlepszych na świecie. Tam poznał Henry’ego Moore’a, z którym przez pewien czas współpracował, odlewając jego rzeźby. Po ukończeniu studiów osiadł na stałe we Wrocławiu, gdzie mieszka i tworzy swoje dzieła. W ciągu lat zdołał wypracować swój indywidualny i rozpoznawalny styl. Jego dzieła, wykonane w brązie, ukazują postacie ludzkie sprowadzone do uproszczonych, geometrycznych kształtów. Są to zarówno prace kameralne, jak i monumentalne stworzone z myślą o eksponowaniu ich w przestrzeni publicznej. Stanisław Wysocki uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Francji i Niemczech.

Wernisaż wystawy odbył się w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 1 lipca 2022 roku. Ekspozycja prezentowana była do 18 września 2022 roku. Na wystawie znalazły się 74 prace artysty. Mniejsze, kameralne rzeźby były eksponowane w salach wystawowych, natomiast duże plenerowe prace na terenie posesji otaczającej budynek muzeum. Wystawa miała charakter retrospektywny. Zaprezentowane zostały dzieła, które w przekrojowy sposób ukazały dokonania artystyczne Stanisława Wysockiego. Zwiedzający mogli obejrzeć również film poświęcony twórczości Stanisława Wysockiego pt. „Głowa Orfeusza” z 2018 roku.

Prace pochodziły ze zbiorów Stanisława Wysockiego oraz kolekcjonerów prywatnych. Kilka nowych rzeźb artysta wykonana specjalnie na wystawę do Białegostoku. Do wystawy wydano katalog zawierający teksty krytyczne, biografię artysty, spis prac i reprodukcje dzieł. Ekspozycji towarzyszyły liczne działania: m.in. zajęcia edukacyjne dla grup dzieci i młodzieży oraz oprowadzanie kuratorskie. Wystawa była promowana w mediach lokalnych (prasie, radiu, telewizji) i mediach społecznościowych. Ekspozycję zwiedziło 741 osób.

Całkowita kwota dotacji: 53 300 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa i Narodowego