Przeprowadzenie konserwacji inkunabułu Mariale eximii viri Bernardini de busti ordinis Seraphici Francisci: de singulis festiuitatibus beate virginis per modu[m] sermonu[m] tractans autorstwa Bernardinusa de Bustis (1450–1513) z kolekcji Muzeum w Tykocinie, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (sygn. MT/H/D/1513)

W 2022 roku Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie konserwacji inkunabułu Mariale eximii viri Bernardini de busti ordinis seraphici Francisci: de singulis festiuitatibus beate virginis per modu[m] sermonu[m] tractans autorstwa Bernardinusa de Bustis (14501513) z kolekcji Muzeum w Tykocinie, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (sygn. MT/H/D/1513)

Wspomniany zabytek jest jednym z nielicznych zachowanych obiektów wchodzących onegdaj w skład księgozbioru Zakonu Bernardynów w Tykocinie, który funkcjonował w latach 1479–1864. Inkunabuł autorstwa włoskiego franciszkanina Bernardinusa de Bustis napisany został na chwałę Matki Bożej. Składa się z 63 traktatów w formie kazań, dotyczących różnych aspektów teologii maryjnej. Liczba kazań jest nawiązaniem do lat ziemskiego życia Maryi. Egzemplarz ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku został wydany w 1496 roku w Strasburgu w drukarni Martina Flocha. Inkunabuł oprawiony jest w twarde okładki pokryte skórą z tłoczonymi motywami roślinnymi. Warto nadmienić, iż na terytorium Polski zachowały się tylko dwa egzemplarze opisywanej pozycji wydane w XV wieku. Drugi inkunabuł znajduje się w kolekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
Obiekt pomimo względnej kompletności wymagał niezwłocznej konserwacji. Okładki posiadały liczne ślady aktywności szkodników papieru i drewna. Powłoka skórzana zawierała liczne ubytki i spękania. Blok w znacznej mierze był odspojony od okładek. Występowały w nim liczne luźne karty, wiązania pojedynczych arkuszy w większości wymagały naprawy. Większość kart bloku miało zagniecenia, uszkodzenia mechaniczne i ubytki oraz przebarwienia wynikające z procesów rozkładowych skórzanych części okładki.

Zważywszy na historyczną i materialną wartość inkunabułu jego konserwacja przyczyniła się do zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zachęci badaczy naukowych do odwiedzenia Muzeum w Tykocinie w celach przeprowadzenia kwerend. 11 VIII 2022 roku inkunabuł przekazano firmie wyłonionej w przetargu Gorek Restauro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ruskowy Bród 79A, 03–289 Warszawa, w celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów konserwatorskich.

Całkowita kwota dotacji: 40 000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego