Zakup repliki zbroi husarskiej oraz replik broni białej i uzbrojenia z okresu przedrozbiorowego na potrzeby wystawy stałej w budynku Muzeum w Tykocinie, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku pn. Tykocin w nurcie dziejów

W 2022 roku Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup repliki zbroi husarskiej oraz replik broni białej i uzbrojenia z okresu przedrozbiorowego na potrzeby wystawy stałej w budynku Muzeum w Tykocinie Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, pt.: Tykocin w nurcie dziejów”, dotyczącej staropolskiej historii miasta.

W Muzeum w Tykocinie od kwietnia 2022 roku można zwiedzać wystawę stałą pod nazwą „Tykocin w nurcie dziejów”. Jest to linearna opowieść o dziejach tego królewskiego miasta, od jego założenia w 1425 roku do czasów współczesnych. Scenariusz wystawy dzieli ścieżkę zwiedzania na pięć okresów zakreślonych latami: 14251661, 16611795, 17951918, 19181939 oraz 19391989. Sale muzeum prezentują kolejno zabytki, związane z początkami miasta i historią królewskich wizyt oraz postacią hetmana Stefana Czarnieckiego. Główną powierzchnię wystawy zajmuje salon staropolski z makietą miasta, dawnymi meblami, malarstwem oraz rzeźbami przedstawiającymi Jana Klemensa Branickiego i Izabelę z Poniatowskich Branicką, XVIII-wiecznych włodarzy Tykocina. W kolejnych salach wystawienniczych eksponowana jest postać Zygmunta Glogera, wybitnego historyka i kolekcjonera pochodzącego z Jeżewa. W tym pomieszczeniu prezentowana jest również historia polskich zrywów niepodległościowych w XIX wieku oraz nawiązania do polskich tradycji ziemiańskich. Kolejna sala nowej ekspozycji dotyczy okresu wczesnej niepodległości. Ten wątek ukazany jest poprzez biografię niezwykle utalentowanego malarza tykocińskiego – Zygmunta Bujnowskiego (18951927), ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej. Zakończeniem wystawy jest instalacja pokazująca życie w Tykocinie w okresie międzywojennym, represje i straty II wojny światowej, jak również burzliwy okres powojenny. Finałowa część związana jest z powstaniem struktur „Solidarności” i wyborami 4 czerwca 1989 roku.

Zakup dobrych jakościowo replik wykonanych w odpowiedniej technologii według wzorów historycznych przyczyni się do popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zachęci do odwiedzenia Muzeum w Tykocinie, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pozyskane obiekty prezentowane będą w największej sali muzealnej, związanej z postaciami Czarnieckiego i Branickiego.

Całkowita kwota dotacji: 33 100 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego