Budowa Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dotacja celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na obsługę zadania „Budowa Muzeum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach”.
W dniu 7 września 2022 roku Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało od Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro” w drodze darowizny nieruchomość położoną w Okopach. Następnie w roku 2023 roku nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowej Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku przez Fundację im. ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro”. Projekt został wykonany przez NIZIO DESIGN INTERNATIONAL.

Całkowita kwota dotacji: 128 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego