Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach 2023

Od maja 2023 roku kontynuowany jest projektu rozpoczęty w 2022 roku. W ramach działań wystawienniczych prezentowano wystawę plenerową „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego Muzeum w Okopach” w kilku miejscowościach województwa podlaskiego – w Bielsku Podlaskim, Brańsku, Suchowoli. Latem wystawa gościła na Litwie: wernisaż wystawy w Mejszagole odbył się podczas uroczystości 10. rocznicy utworzenia Muzeum ks. Prałata Józefa Obrembskiego (25 czerwca – 18 lipca) oraz w Wilnie w Domu Kultury Polskiej, gdzie 20 lipca b.r. uroczystego otwarcia dokonał Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. 3 września b.r. wystawę udostępniono przed kościołem parafialnym w Ejszyszkach w rejonie solecznickim, zamieszkiwanym w większości przez Polaków. Prezentacje wystawy, wraz z towarzyszącymi im informacjami w mediach są działaniami promocyjnymi, które przyczyniają się do wzrostu informacji o działalności i zbiorach Muzeum podlaskiego w Białymstoku w Polsce i na Litwie.

Wśród zadań realizowanych w ramach projektu kontynuowane są kwerendy archiwalne i ikonograficzne dotyczące życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz rodziny i środowiska kulturowego, w jakim wzrastał. Uwieńczeniem tegorocznych poszukiwań będzie publikacja, która ukaże się drukiem pod koniec roku 2023.
W ramach realizowanego projektu zakupiono aparat fotograficzny oraz szafy do przechowywania muzealiów. Kontynuowane są: pozyskiwanie pamiątek i artefaktów oraz praw licencyjnych.

Całkowita kwota dotacji: 274 500 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego