Rok Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego. Jest to wyraz docenienia znaczenia tego wybitnego artysty i jego dorobku w sztuce polskiej. W Noc Muzeów w 2019 roku na ekspozycji Muzeum Ikon w Supraślu została powołana sala im. prof. Jerzego Nowosielskiego. Przestrzeń dedykowana artyście powstała ze względu na świadomość ogromnego znaczenia jego osobowości i dokonań w sztuce polskiej, jak przez wzgląd na dzieła stworzone na Podlasiu – polichromie, ikony i projekty sakralne. W przestrzeni tej dotychczas prezentowane były przede wszystkim prace Artysty (w tym dzieła związane z Podlasiem), jak również podjęte zostały realizacje mające odniesienie do sztuki ikony, inspirowane twórczością Jerzego Nowosielskiego. Jedną ze sfer działalności Muzeum Ikon stanowi promowanie i uświadamianie odbiorcom rangi depozytu twórczości Jerzego Nowosielskiego. W ramach wydarzenia Muzeum Ikon w Supraślu, dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje następujące działania:

Dodruk publikacji K. Czerni „Nowosielski sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”
Na Podlasiu znajduje się wiele miejsc, związanych z dorobkiem sakralnym Jerzego Nowosielskiego. Dr Krystyna Czerni dokonała ich skatalogowania w jednym z tomów w serii poświęconej dziełom sakralnym artysty. Nakład publikacji „Nowosielski sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin” wydanej przez Muzeum Podlaskie w 2019 roku został całkowicie wyczerpany, stąd inicjatywa dodruku.

Promocja publikacji K. Czerni „Nowosielski sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”
W ramach promocji odbędzie się zorganizowane przez Muzeum Ikon w Supraślu spotkanie z autorką katalogu – dr Krystyną Czerni wygłosi wykład „Między ikoną a awangardą” – malarstwo Jerzego Nowosielskiego”. Termin spotkania zostanie podany na stronie internetowej i mediach społecznościowych po realizacji dodruku publikacji.

Wystawa czasowa w Sali im. prof. Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu. Termin prezentacji: 7 stycznia 2023–19 grudnia 2023
W zamierzeniu funkcjonująca w Muzeum Ikon w Supraślu od 2019 roku Sala im. prof. Jerzego Nowosielskiego w roku 100-lecia urodzin artysty, za sprawą dzieł Artysty wypożyczonych od Zgromadzenia Sióstr Oblatek w Tyńcu, staje się przestrzenią nawiązującą do kaplicy. Na wystawie prezentowane są: Krzyż ołtarzowy ze scenami pasji i zmartwychwstania (olej na desce, 350 x 170 cm, 1990), Ikona Matki Bożej Zwycięskiej (olej na płótnie na desce, 70 x 50 cm, 1990) oraz Tabernakulum ( olej na desce, 56 x 85 cm, 1990).
Podczas Roku Jerzego Nowosielskiego Muzeum Ikon raz w miesiącu odbywają się oprowadzania kuratorskie oraz inne wydarzenia związane z wydarzeniem „Rok Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku”.
W ramach wydarzenia zostaną także zakupione pocztówki z prezentowanymi na wystawie dziełami oraz okolicznościowe torby płócienne z cytatami myśli Jerzego Nowosielskiego

Całkowita kwota dotacji: 85 150 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego