dr Krystyna Stawecka
opieka merytoryczna

Katarzyna Kurzyna
Muzeum w Tykocinie

Iwona Furmankiewicz
Muzeum Ikon w  Supraślu

Martyna Sianko
Dział Sztuki Ratusz w Białymstoku

Joanna Januszkiewicz
Muzeum Historyczne
w Białymstoku

Anna Malesińska
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

Marta Bagnowska
Muzeum Wnętrz Pałacowych
w Choroszczy

Katarzyna Bogusz
Muzeum Obojga Narodów
w Bielsku Podlaskim