EDUKATORKA
MARIA KOMAROWSKA

Kontakt:
tel. 509 336 597
Muzeum w Tykocinie, Tykocin, ul. Kozia 2


WŁADCY PRZYSZŁOŚCI

Propozycje dla grup przedszkolnych i uczniów
szkoły podstawowej klas I–VIII

Grupa uczniów wraz z edukatorką siedząca na posadzce w Sali Domu Talmudycznego w Muzeum w Tykocinie. Przy ścianie po lewej stronie manekin Izabeli Branickiej, a po prawej zbroja husarska.

Kartka z zagadkami na tle dziewięcioramiennego świecznika chanukowego i szafy ołtarzowej Aron-ha kodesz we wnętrzu Sali Wielkiej Synagogi.

KRÓLOWIE TERAŹNIEJSZOŚCI

Propozycje dla uczniów szkół ponadpodstawowych


STRAŻNICY PRZESZŁOŚCI

Propozycje dla dorosłych i seniorów

Na pierwszym planie dwie osoby oglądające wystawę w Domu Talmudycznym w Tykocinie. W tle ściana z kolażem złożonych z fotografii dawnych mieszkańców Tykocina.