Kolekcja zabytków kultury żydowskiej

Zygmunt Bujnowski

Zygmunt Gloger