Pracownicy Muzeum Historycznego prowadzą badania naukowe, których kierunek wytycza bogata struktura zbiorów jednostki. Podejmowane są więc tematy związane z dziejami miasta i regionu, od zarania czasów historycznych po współczesność. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zagadnienia, nad którymi skupialiśmy się w ostatnim czasie, a których celem jest przygotowywanie publikacji naukowych: opracowanie i analiza dokumentów staropolskich z zasobów własnych, badania nad rynkiem monetarnym regionu od średniowiecza do XX wieku czy dzieje lokalnego przemysłu w XIX i XX wieku.