Fragment ściany z maskami pośmiertnymi znanych postaci życia publicznego autorstwa Alfonsa Karnego. Ujęcie z prawej strony.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego posiada jedną z największych kolekcji masek pośmiertnych w Polsce datowanych na lata 60. i 70. XX w. Zbiór ten składa się z odlewów wykonanych bezpośrednio przez artystę, a także z prac będących powtórzeniami masek historycznych.
Na ekspozycji można zobaczyć między innymi maski J. Tuwima, L. Staffa, W. Broniewskiego, F. Chopina oraz J. Piłsudskiego. Kolekcja wpisuje się w ideę towarzyszącą Karnemu przez całe życie – Rzeźba to nie naśladownictwo rzeczywistości, lecz uchwycenie wyrazu indywidualności człowieka.