Fragment masywnej prawej żuchwy lwa jaskiniowego z ostrym kłem, dwoma zębami przedtrzonowymi i zębem trzonowym.

Przyroda

Grupa leżących obok siebie rdzeni krzemiennych. Powierzchnie z licznymi odbiciami. Na kilku zachowana naturalna powierzchnia.

Schyłek epoki lodowej

Topór rogowy o wyszlifowanych powierzchniach z łukowatym ostrzem i zaostrzonym obuchem. W szerszym końcu wywiercony otwór.

Mezolit

Naczynie gliniane o spiczastym dnie. Rozchylona szyjka ozdobiona głębokimi odciskami sznura w układzie geometrycznym.

Neolit

Smukły czekan brązowy z rozszerzonym ostrzem i guzkowatym obuchem. Wzdłuż boku ozdobne żłobki. W najszerszym miejscu otwór.

Wczesna epoka brązu

Masywny harpun kościany z zaostrzonym końcem. Uformowany przez cięcie i gładzenie. Po obu stronach cztery ukośne zadziory.

Późna epoka brązu – początek epoki żelaza

Baniaste naczynie z wychylonym brzegiem i małym uszkiem. Góra zdobiona kreskami oraz nakłuciami.

Młodszy okres przedrzymski

Para zapinek z brązu o szerokim kabłąku i rozszerzonej nóżce. Sprężyna owinięta wokół główki.

Okres wpływów rzymskich

Metalowa zapinka, z czterema wypustkami na zakończeniu, cała pokryta ornamentem plastycznym, zakończona stylizowanym łbem.

Okres wędrówek ludów

Dwadzieścia trzy srebrne monety pokryte wybitymi napisami oraz symbolami.

Wczesne średniowiecze

Skórzany Bucik dziecięcy zawiązany rzemienną sznurówką.

Późne średniowiecze

Mosiężna ozdoba stroju zdobiona nacięciami o guzkami na końcach.

Okres wczesnowożytny

Wieko beczki na amunicję z wyrytą datą 1779.

Okres późnonowożytny

Srebrny serwetnik na nóżkach. Ma ażurowe ścianki o półkolistym kształcie z faliście ukształtowanymi brzegami.

Okres przemysłowy

Zbiór czterech destruktów broni krótkiej. Dwa małe rewolwery i dwa pistolety.

Okres współczesny

Archeologia w trójwymiarze