Kolekcja liczy obecnie ponad 14 000 zabytków. Najstarsze pochodzą z XVII wieku. Najcenniejszymi są dokumenty z czasów Jana Klemensa Branickiego – wśród nich Przywilej cechowy z 1769 roku. Większość dokumentów gromadzonych w Muzeum dotyczy historii Białegostoku. Znajdują się w nim archiwa rodzinne, także dokumenty związane z mniejszościami narodowymi mieszkającymi w Białymstoku – Żydami, Niemcami, Rosjanami, Tatarami. Na uwagę zasługują również dokumenty dotyczące przemysłu, oświaty, kultury, wreszcie życia społecznego miasta. Bardzo interesujące są druki reklamowe białostockich firm. Innym ciekawym zbiorem są lokalne gazety, a przede wszystkim „Gazeta Białostocka” – pierwsza wydawana w języku polskim (1912–1915). W dziale dokumentów znajduje się również zbiór map i planów miasta z XIX–XX wieku. Gromadzone są również dokumenty historii najnowszej: związane z wojennymi losami mieszkańców Białegostoku, jak również zbiór gazet i druków niezależnych wydawanych w latach 1980–1990.