Kolekcja plakatów liczy 600 zabytków pochodzących w znacznej mierze z lat 1944–1980, wiele autorstwa znakomitych polskich artystów. Dokumentują one wydarzenia ogólnokrajowe i lokalne, będąc równocześnie przykładami dynamicznie rozwijającej się w tym okresie formy wyrazu artystycznego.