Pod określeniem „realia” kryje się najszerszy pod względem zakresu tematycznego dział zbiorów Muzeum Historycznego. Znajdziemy w nim zarówno przedmioty codziennego użytku – meble, naczynia, tkaniny, jak i dzieła sztuki – obrazy i rzeźby. Dział posiada 9000 zabytków, wśród których najstarszymi są elementy uzbrojenia z XVI wieku.

Ważnym elementem zbiorów są także zabytki związane z białostockim przemysłem XIX i XX wieku. Ze względu na tragiczne dzieje miasta w okresie drugiej wojny światowej nie zachowało się ich wiele. Mimo to kolekcja jest wciąż wzbogacana o nowe nabytki, wśród których można wymienić kafle z zakładu Jana Kucharskiego, butelki po produkowanych w Białymstoku oranżadach czy paczki po papierosach z Fabryki Tytoniu Fajwela Jankowskiego.
Gromadzone przez lata zabytki z tego działu w dużej części eksponowane są na stałej wystawie „W białostockiej kamienicy” – ilustrują życie codzienne białostockiego mieszczaństwa na przełomie XIX i XX wieku.