Szczególne miejsce w zbiorach Muzeum Historycznego zajmuje kolekcja tatarianów, zabytków związanych z dziejami wyznającej islam ludności tatarskiej zamieszkującej od stuleci tereny Podlasia. Znajdziemy w niej piękne muhiry, chamaiły, Korany oraz inne przedmioty związane z kultem religijnym. Większość z nich to unikaty w skali europejskiej.