Pocztówka przedstawiająca brukowaną zabytkową ulicę Kaczorowską w Tykocinie oraz domy mieszkalne z XVI w.

Głównym celem projektu jest analiza przekształceń i rozwoju architektonicznego Tykocina, od jego pierwotnych założeń do czasów współczesnych. Badania zakładają przygotowanie w perspektywie historycznego przewodnika po mieście z uwzględnieniem archiwalnego materiału ikonograficznego.