Czarnobiała fotografia przedstawiająca grupę mężczyzn rozgrywających turniej szachowy w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki w Mońkach.

Badania mają na celu opracowanie i udokumentowanie najważniejszych wydarzeń w historii miasteczka oraz aktywności kulturalnej mieszkańców miasta. Prowadzone są w zachowanej prasie i literaturze z epoki, z uzupełnieniami pochodzącymi z archiwów zakładowych instytucji kultury Tykocina.