Obraz malarstwa Zygmunta Bujnowskiego ukazujący krajobraz ziemi ornej. Na niebie spiętrzone burzowe chmury a w oddali klucz ptaków.

Muzeum może również poszczycić się kolekcją prac Zygmunta Bujnowskiego, malarza mieszkającego i tworzącego w miasteczku nad Narwią w początkach XX wieku. Ze znanej spuściźny ponad stu obrazów pozostałych po artyście muzeum pozyskało około pięćdziesięciu prac, w których motywem przewodnim jest pejzaż i stare zabudowania, a elementem przykuwającym uwagę burzliwe, wypiętrzone, niespokojne niebo.