Czarnobiała fotografia przedstawiająca dwór Zygmunta Glogera w Jeżewie Starym. Na pierwszym planie postać mężczyzny, w oddali potężne dwa drzewa.

Niezwykle bogatą kolekcję stanowią pamiątki związane z Zygmuntem Glogerem – wielkim uczonym z Jeżewa. Warto wymienić tu zbiór kafli z XVI–XVII wieku, okucia i zawiasy drzwiowe, drobne narzędzia krzemienne, fragmenty ubiorów staropolskich oraz fotografie przedstawiające badacza w otoczeniu najbliższych. W 2021 roku został zakupiony obraz autorstwa Jana Glogera stanowiący kopię F. Buschera pt. Rinaldo i Armida.